Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Εικόνες καλοκαιρινές.....

Από την Πέτρα την γραφική
και γοητευτική

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Σεπτέμβριος 2008
Πέτρα, Λέσβος