Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Εικόνες του καλοκαιριού.....

Από την Πέτρα την γραφική
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πέτρα, Λέσβος
Σεπτέμβριος 2008