Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

Εικόνες καλοκαιρινές.....

Από τα γραφικά καλντερίμια
της Πέτρας

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πέτρα, Λέσβος
Σεπτέμβριος 2008