Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Ταξιδεύοντας στο Βόρειο Αιγαίο.....

Λήμνος
Φωτο από τον Δημήγτρη Μπεθάνη