Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ταξιδεύοντας στο μπλε και το γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου.....

Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Αη Στράτη

Ταξιδεύοντας από τον Αη Στράτη στη Λήμνο Φωτό από τον Δημήτρη Μπεθάνη

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ταξιδεύοντας στο μπλε και το γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου.....

Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Αη Στράτη

Ταξιδεύοντας στο Βόρειο Αιγαίο Φώτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους

Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Αη Στράτη
Φωτο από τον
Δημήτρη Μπεθάνη

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους

Ταξιδεύοντας στο Βόρειο Αιγαίο
Αή ΣτράτηςΦωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Ιούνιος 2010
Δημήτρης Μπεθάνης