Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Στο δρόμο προς τον Μόλυβοphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινός περίπατος στον Μόλυβο τον μοναδικόphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Στο δρόμο προς τον Μόλυβο τον μοναδικόphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιποπρικό στη Λέσβο
Πρωινό στο Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό από την Πέτρα στο Μόλυβο

photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
From Petra to Molivos
September 2010

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Στο δρόμο προς τον Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
From Petra to Molivos
September 2010

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στο δρόμο προς τον Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
From Petra to Molivos
September 2010

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πέτρα στο δρόμο προς τον Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Petra September 2010

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πέτρα στο δρόμο προς τον Μόλυβο

photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Petra September 2010

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πέτρα στο δρόμο προς τον Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010