Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Αιγαίο

photos by
Dimitris Bethanis
June 2011

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Μόλυβος Σεπτέμβρης 2010
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Μόλυβο
τον μοναδικό
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Μόλυβο
τον μοναδικόphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στον Μόλυβοphotos by
Dimitri Bethani
Molivos September 2010

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Μόλυβοphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στον Μόλυβο

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινός περίπατος στο Μόλυβοphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στην Μήθυμνα - Μόλυβοphotos by
Dimitri Bethani
Molivos September 2010

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στον Μόλυβο τον μοναδικόphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στο Μόλυβο τον μοναδικόphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στο Μόλυβοphotos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Molivos September 2010