Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Εικόνες καλοκαιρινές.....

Από την Πέτρα την όμορφη
και γραφική

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πέτρα, Λέσβος
Σεπτέμβριος 2008