Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στη Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στη Αθήνα του 2008.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτος από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Πρωινή βόλτα στην Αθήνα του 2008.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Ιούλιος 2008