Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Εικόνες καλοκαιρινές.....

Από την Πέτρα την γραφική
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πέτρα, Λέσβος
Σεπτέμβριος 2008