Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Λαύριο πρωινή βόλτα καθημερινή.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μάιος 2008