Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Λαύριο 2008 Καλοκαιρινό.....Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Λαύριο Μάιος 2008