Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Καλοκαιρινή βόλτα.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μάιος 2008