Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Πρωινή βόλτα καλοκαιρινή.....





Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μάιος 2008