Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Ταξιδεύοντας στο Μπλε και το Γαλάζιο του Βόρειου Αίγαίου.....

 Από τον Αη Στράτη στη Λήμνο


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη