Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Ταξιδεύοντας στο Μπλε και το Γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου...... Αιγαίου

 Λήμνος μια ομορφιά στο Αιγαίο


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη