Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο την μοναδική
Απογευματινός φωτογραφικός περίπατος στην Πέτρα





photos by
Dimitris Bethanis
Lesvos island Petra
September 2010