Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Ταξιδεύοντας στο Μπλε και το Γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου.....

 Ταξιδεύοντας από τον Αη Στράτη στη Λήμνο

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη

Ταξιδεύοντας στο Μπλε και το Γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου.....

 Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Πέτρα Λέσβου


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Ταξιδεύοντας στο Μπλε και το Γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου.....

 Ταξιδεύοντας από τον Αη Στράτη στη Λήμνο


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Ταξιδεύοντας στο μπλε και το γαλάζιο του Βόρειου Αιγαίου.....

 Πρωινό οδοιπορικό στο όμορφο Αιγαίο, από τον Αη Στράτη
στη Λήμνο


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη