Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινή φωτογράφιση από την Πέτρα προς Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινή φωτογράφιση στο δρόμο προς Μόλυβο
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στην Πέτρα
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινή φωτογράφιση στο δρόμο προς Μόλυβο
photos by
Dimitris Bethanis
Lesvos island - Petra
September 2010

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στην Πέτρα
photos by
Dimitris Bethanis
Lesvos island - Petra
September 2010

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στην Πέτρα
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island
Petra September 2010

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινό στην Πέτρα
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Πρωινός περίπατος στη Πέτρα
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στη Λέσβο
Φωτογραφικό σεργιάνι στην Πέτρα
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Πέτρα

photos by
Dimitri Bethani
Lesvos - Petra
September 2010

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Πέτρα
Λέσβος Σεπτέμβρης 2010

photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Ταξιδεύοντας στη χώρα.....του απέραντου μπλε

Φωτογραφικό σεργιάνι στην Πέτρα
Λέσβος Σεπτέμβρης 2010
photos by
Dimitri Bethani
Lesvos island - Petra
September 2010